Структура 2016/2017 навчального року./Files/images/x_aac3add1.jpg

Навчальні заняття організовуються

за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 24 грудня 2016 року

ІІ семестр - з 11 січня по 26 травня 2017 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні - з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року
зимові - з 26 грудня 2016 року по 10 січня 2017 року
весняні - з 27 березня по 2 квітня 2017 року
Заняття проводяться в одну зміну. Початок занять о 8-30. Між уроками передбачені перерви по 10 хвилин, а після другого і третього уроків – по 20 хвилин. Перед початком факультативних занять- перерва 30 хвилин.
Державна підсумкова атестація:

У 4, 9, 11 класах проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до вимог чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки.

Навчальні екскурсії та навчальна практика:

здійснюється відповідно Листа МОНУ від 06.02.2008

Порядок вивчення окремих навчальних предметів

на 2016 - 2017 навчальний рік

Виконання Державного стандарту освіти забезпечується за рахунок викладання годин навчальних предметів як інваріантної складової, так і варіативної у повному обсязі відповідно до Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Варіативна частина робочого навчального плану розподілена таким чином: допрофільна підготовка у 8, 9 класах, профільне навчання в 10-11-х класах.

У початковій школі в 1, 2, 3-А, 3-Б,4-А 4-Б класах введено по 0,5 годин на тиждень музичного мистецтва, образотворчого мистецтва для виконання програм, які розраховані на 1 годину на тиждень.

У зв¢язку з тим, що робочий навчальний план для учнів 9, 10, 11 класів з українською мовою навчання не передбачає вивчення російської мови, було введено курс за вибором “Російська мова” - 1 година на тиждень.

З метою формування в учнів 5-7 класів культури спілкування та навичок ефективної взаємодії у групі введено факультативний курс «Психологія спілкування» - 1 година на тиждень.

У 5, 6-А, 6-Б класі введено факультативний курс «Математичний калейдоскоп» - 1 година на тиждень з метою формування логіки та інтуїції учнів, їх просторової уяви.

У 5, 6-А, 6-Б класах введено факультативний курс «Шкільна риторика» -

1 година на тиждень, мета якого є стимулювання природних механізмів мовлення, освоєння учнями різних мовленнєвих жанрів, формування власного стилю мовлення.

У 7 класі введено курс за вибором «Життя рослин» - 1 година на тиждень, мета якого є поглибити і розширити знання учнів, які цікавляться біологією, прагнуть дізнатися про різноманітність рослин та їх життєдіяльність, взаємозв'язки у природі та практичне значення, а також курс "Вибрані питання алгебри" - 1 година на тиждень, мета якого є формування загальної математичної культури учнів, поглиблення та систематизація знань.

8, 9 класи з поглибленим вивченням української мови. Введено по 2 години на тиждень української мови для виконання навчальної програми.

Введено курси за вибором:

- «Харківщинознавство» - 1 година на тиждень у 8 класі та у 9 класі 0,5 години на тиждень. Мета цього курсу - формування історичних знань про рідний край, місто в системі загальної історичної освіти, виховання в учнів особистих рис громадянина України, любові до Батьківщини;

- «Школа журналіста» - 1 година на тиждень, мета якого є розвиток у школярів мислення та вміння логічно викладати думки щодо реальних подій.

Для учнів 8 класу введено факультатив «Сімейні цінності» 0,5 година на тиждень як підготовку до майбутнього сімейного життя на основі традиційних для України сімейних цінностей, родинних традицій і звичаїв, подружніх і батьківсько -дитячих взаємин; курс за вибором «Юні мовознавці» - 1 година на тиждень, мета якого є оволодіння поняттями, знаннями у сфері мови і мовлення, опанування нормами української літературної мови.

Для учнів 9 класу введено факультативний курс «Цікава орфографія» - 1година на тиждень, метою якого є розширення знань учнів про мову, а також курс "Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей", мета якого є формування загальної математичної культури учнів, розширення, поглиблення та систематизація знань учнів.

10 клас – клас з українською мовою навчання, профіль – українська філологія. Введено курси за вибором:

- «Школа журналіста», 1 година на тиждень;

- «Поетична лабораторія» - 1 година на тиждень, мета якого є вдосконалення літературно – творчих здібностей учнів, зокрема тих, котрі мають власний творчий доробок і потребують конструювання художнього досвіду, пов'язаного з освоєнням певних знань, умінь та навичок в обширі мистецтва слова.

Факультативні курси :

-«Профілактика розикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу» за проектом «Захисти себе від ВІЛ»» - 1 година на тиждень, мета якого є досягнення позитивних змін у складових поведінки учнів, які сприяють зменшенню ризику ВІЛ-інфікування, що є актуальним на сьогоднішній день;

-«Практикум із синтаксису української мови» - 1 година на тиждень, мета якого є поглиблення знань про такі лінгвістичні поняття, факти й закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань з української мови, вироблення в учнів граматичних, правописних умінь і навичок.

11 клас - клас з українською мовую навчання, профіль - українська філологія. Введено курс за вибором:

-" Школа журналіста", 1 година на тиждень

Введено факультативи:

- «Практикум із синтаксису української мови»- 0,5 година на тиждень;

"Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу" за проектом "Захисти себе від ВІЛ", 0,5 години на тиждень.

Для учнів 11 класу введено індивідуальні заняття - 2 години для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

У старшій школі в 10, 11 класах введено 2 години на тиждень на « Захист Вітчизни», з метою формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини.

Викладання фізичної культури реалізується за рахунок варіативних модулів, які визначені шляхом анкетування учнів з урахуванням матеріально-технічної бази школи:

- у 1-4 класах: школа культури рухів із елементами гімнастики; школа пересувань; школа м’яча; школа стрибків; школа активного відпочинку (релаксація); школа сприяння розвитку фізичних якостей; школа постави;

- у 5-7 класах: легка атлетика, гімнастика, футбол, волейбол, баскетбол;

- у 8 класі: легка атлетика, гімнастика, футбол, волейбол, баскетбол;

- у 9 класі: легка атлетика, гімнастика, футбол, волейбол;

- у 10-11 класах: баскетбол, волейбол, футбол.

Трудове навчання реалізується за рахунок варіативних модулів, які визначені з урахуванням матеріально - технічної бази школи та фахової підготовки вчителя:

- у 5 класі: технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією; технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі;

- у 6 класі: технологія виготовлення м'якої іграшки; технологія виготовлення народної ляльки;

- у 7 класах: технологія оздоблення виробів мережками; технологія оздоблення виробів, вишитих бісером;

- у 8 класі: проектування та виготовлення швейних виробів (машинним способом); технологія плетіння з лози; технологія виготовлення сувенірів із нетканих матеріалів

- у 9 класі: основи технології оздоблення одягу.

Предмет «Технології» реалізується за рахунок базового модуля «Проектна технологія в перетворювальній діяльності людини» та варіативних модулів:

- у 10 класі: проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини; інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності; художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності; економічний аналіз проекту; технологія дизайну предметів інтер’єру.

- у 11 класі: проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини; інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності; художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності; економічні і технологічні проблеми в перетворювальній діяльності людини; проектування професійного успіху; технологія виготовлення листівок.

Години інваріантної і варіативної складових, що не мають повної кількості годин, викладатимуться протягом року регулярно, чергуючись через тиждень.

Поділ класів на групи при вивченні англійської та трудового навчання в 5, 6-А, 7, 8, 9 класах проводиться відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 року за № 229/6517( зі змінами).

Кiлькiсть переглядiв: 808