Повернутися до звичайного режиму

Зарахування учнів до всіх класів Чугуївської ЗОШI-IIIступенів №7 здійснюється безпроведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.Керівник закладу освіти зобов'язаний ужити заходів щодо ознайомлення дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядкомзарахування до закладу, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.Для зарахування учня до закладу батьки або особи, якіїх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, яківступають до першого класу), а до закладу освіти III ступеня –документ про відповідний рівень освіти.До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються дозакладу освіти відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів.Переведення учнів закладу освіти до наступного класуздійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти й науки України. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншогозакладу освіти для здобуттязагальної середньої освіти в межах населеного пункту батькиабо особи,які їх замінюють, подають до закладу освіти заяву із зазначенням причинипереходу та довідку, що підтверджуєфакт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 54