Протидія булінгу

Булінг (цькування) – цедіяння (діїабобездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобі велектронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовноіншихучасниківосвітньогопроцесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічномуабофізичномуздоров’юпотерпілого.

Булінг– це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичногочипсихологічногосамоствердження.

Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, приниження, погрози, ігнорування тощо) та фізичних знущань (удари, поштовхи, принизливийфізичний контакт, побиття та інше). Не рідкофізичнийіпсихологічнийтискоб’єднуються.

Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психо-емоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми не лише у школі, але й протягом усього їх подальшого життя.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

(витяг) Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг(цькування), тобтодіянняучасниківосвітньогопроцесу, якіполягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числііззастосуваннямзасобівелектроннихкомунікацій, щовчиняютьсястосовномалолітньоїчинеповнолітньої особи або такою особою стосовноіншихучасниківосвітньогопроцесу, внаслідокчогомогла бути чибулазаподіяна шкода психічномуабофізичномуздоров’юпотерпілого, -тягне за собою накладення штрафу відп’ятдесяти до ста неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадянабогромадськіроботина строк віддвадцяти до сорока годин.

Діяння, передбаченечастиноюпершоюцієїстатті, вчиненегрупоюосібабо повторно протягом року післянакладенняадміністративногостягнення, - тягне за собою накладенняштрафу від ста до двохсотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадянабогромадськіроботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Пам'ятка дітям

1. Пам'ятайте, щонасильство над вами, не є нормою життя. Насилля — неприпустимаріч у стосунках людей.

2. Усім 'ївимаєте право на те, щоб до вас ставилисязповагою, не ображали.

3. Пам'ятайте необхідні правила безпеки, зокрема: не варто тут же кидатися на допомогу, коли татоб'є маму, особливо коли він — із небезпечними предметами в руках; вашезавдання — якомога швидше сховатися, залишити домівку взагалі — на допомогу покличте дорослих, які краще знають, як діяти за таких обставин.

4. Вимаєте право на захист, якщо навітьнайрідніші люди принижують вашу гідність.

5.Поділіться своїми проблемами з учителем, класнимкерівником, психологом, соціальним педагогом; зверніться до поліції.

6. Не вірьте в погрози з боку кривдників.

7. Вимаєте право висловлювати й відстоювати свою думку. Чіткой однозначно висловлюйтеосудщодонасильницькоїповедінкивзагалі.

8. Знайте: коли вас постійно контролюють, принижують, примушують до чогось, використовують у спілкуванніз вами лайливі слова — це насильство!

9. Ніхто, у тому числіваші батьки, рідні, не мають права принижувати вас, поводитися жорстоко стосовно дитини — це карається законом.

10. Навчиться розрізняти поняття «добро» і «зло». ЗЛО - все, що принижує людську гідність!

Телефони довіри

· Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);
· Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;
· Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800500335;
· Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
· Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
· Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
· Національна поліція України 102.

Приєднані документи:

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"Л-НМОУО- лист МОНУ - булінгЛист МОНУ 1_11-881 - БУЛІНГЛист МОНУ від 07.08.2018 №1/9-487 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р."Наказ МОНУ від 08.08.2017 №1127 План заходів до 2020
Кiлькiсть переглядiв: 290