/Files/images/111/c91419f914af22cd599146b00e98c22a.png

Методична робота–це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

У нашій школі вона спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя; збагачення розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення оптимальних результатів освіти; виховання і розвиток особистості.

Основними складовими роботи школи є такі напрями і аспекти як:методична робота, система навчання, система виховання.

/Files/images/111/prikrasa4.gif

У 2020/2021 навчальному році школа буде працювати над реалізацією:

педагогічної проблеми

«Вдосконалення професійного рівня педагогів з метою підвищення результативності освітнього процесу в умовах запровадження Концепції нової української школи»

виховної проблеми

"Формування особистості учнів на традиціях української історії та культури".

/Files/images/111/prikrasa4.gif

ЗАВДАННЯ

- підвищення результативності освітнього процесу у зв'язку із запровадженням Концепції нової української школи;

- підвищення якості підготовки учнів до участі у ІІІ та IV етапах Всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсу – захисту наукових робіт учнів - членів МАН;

- створення умов для мотивації та стимулювання учнів до підвищення результативності ДПА та ЗНО;

- забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах закладу;

- створення оптимальних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення здоров’я;

- забезпечення якості та доступності психологічних послуг для всіх учасників освітнього процесу;

- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності учнівської молоді;

- проведення комплексу заходів, спрямованих на якісну організацію та забезпечення освітнього процесу в 1-4-х класах, з врахуванням оновлених програм для початкової школи та критеріїв оцінювання досягнень учнів;

- сприяння життєвому самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

- орієнтацію методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості уроку, упорядкування системи діагностичних досліджень;

- посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді, формування в учнів національної ідентичності, активної громадянської позиції шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування.

- підвищення рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації освітнього процесу;

- активізацію співробітництва закладу із професійно-технічними та вищими закладами міста всіх рівнів акредитації.

- здійснення енергозберігаючих заходів: забезпечення контролю за витратами енергоносіїв;

- оновлення технологічного обладнання харчоблоку, меблів, інвентарю закладу;

- проведення першочергових ремонтів приміщень та благоустрій територій закладу.

/Files/images/111/prikrasa4.gif

ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

/Files/images/111/image.jpg

/Files/images/111/prikrasa4.gif

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

Провідною формою організації методичної роботи є методичні об’єднання вчителів, робота яких сприяє створенню умов для удосконалення педагогічної майстерності вчителя.

Методичні об’єднання перебувають ніби у фокусі, в якому збігаються «промені» всіх інших форм підвищення кваліфікації: самоосвіта, наставництво, семінари, конференції.

/Files/images/123/Безымянный1.png

Кiлькiсть переглядiв: 1146