/Files/images/111/pi2-300x195.png

PISA (Program for International Student Assessment) –програма міжнародного оцінювання учнів

У 2018 році Україна вперше візьме участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів PISA, що проводиться під егідою Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Мета досліджень PISA – визначити здатність учнів використовувати знання і уміння, отримані в школі, в повсякденному житті.

Предметними галузями дослідження PISA є читацька, математична та природнича грамотність.

Читацька грамотність розуміється як здатність особи до роботи з текстами (розуміння, використання, формулювання власних умовиводів на основі тексту, зацікавлення його змістом) з метою досягнення власної мети, використання й вдосконалення власного потенціалу, активної участі в суспільстві.

Математична грамотність – це здатність особи до визначення і усвідомлення ролі математики у сучасному світі, надання добре обґрунтованих суджень; використання математики у власному житті й активній участі в суспільстві.

Природнича грамотність передбачає наявність у особи наукових знань та її здатність визначати певну проблему, отримувати нове знання; пояснювати певні наукові явища, робити обґрунтовані висновки про них; розуміти основні характеристики науки як частини системи людського знання; усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального та культурного середовищ; прагнути залучитися до наукових галузей, бути активним членом суспільства.

Кожна з галузей (читання, математика, природничі науки) містить певні змістовні частини. Так, під час секції «читання» перевіряється здатність до пошуку нової інформації, інтерпретації тексту, здатність до оцінювання змісту тексту, здійснення умовиводів. За кожний з цих трьох параметрів пріоритетної галузі дослідження учасник тестування отримує окремі бали, що відповідають одному з шести рівнів володіння читацькою грамотністю.

У математичній галузі було відокремлено такі підрозділи: простір та форма, зміни і взаємозалежності, кількість та невизначеність, а у природознавстві – визначення наукової проблеми, пояснення певного явища, використання наукових доведень.

У природничих науках було також відокремлено змістовні галузі, а саме: фізичні системи, живі системи, система біосфери та космічна система. Під час тестування використовуються якісні завдання попередніх років, що дозволяє порівнювати результати країн-учасниць і суспільно значущих категорій учнів різних років.

Варто зазначити, що дослідження не зосереджується на знанні програмового матеріалу, а на усвідомленні загальних принципів та ідей наукової теорії, здатності до використання отриманих у школі знань і умінь у різних життєвих ситуаціях.

У дослідженні беруть участь підлітки віком 15 років. Саме такий вік учасників тестування був обраний з огляду на те, що у цьому віці (у більшості країн-учасниць) учні закінчують основну школу, і вимоги до учнів не надто відрізняються у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) та ОЕСР – скорочення українською).

У дослідженні 2018 року буде брати участь близько 80 країн світу, серед яких Україна. Основною предметною галуззю цього циклу стане читання. Для країн існують дві форми участі – комп’ютерна або паперова. Україна братиме участь у паперовій версії, тобто усі варіанти тестових буклетів та опитувальників будуть заповнюватися учнями вручну.

В Україні тестування триватиме 2 години, упродовж яких учні працюють з одним із 13 тестових зошитів. Учасники отримують різні варіанти тестових зошитів, у яких комбінуються наявні тестові завдання. Кожний зошит надається великій кількості учасників тестування для того, щоб можна було здійснити порівняльний аналіз результатів тестування як у межах однієї країни, так і для всіх країн. Здійснюється також порівняння результатів соціально-значущих груп населення (порівняння за статтю, за матеріальним становищем тощо).

Тестові завдання представлені у декількох форматах: вибір одного з варіантів відповіді, надання короткої і розгорнутої відповіді. У тестуванні надається текст або уривок з тексту, який представляє реальну життєву ситуацію або розкриває зміст певної проблеми, а потім декілька запитань до цього тексту.

Результати тестування шкалюються за допомогою модифікованої моделі Раша, за 1000-бальною шкалою (з серединою 500 балів і стандартним відхиленням 100 балів) за кожною з визначених предметних галузей.

PISA досліджує різноманітні аспекти життя підлітків: якість життя вдома, сім’ю, шкільне минуле. Збирається також інформація про школи: структура, організаційне, технічне і матеріальне забезпечення, тощо. Ця інформація необхідна для того, щоб провести детальне вивчення факторів, які зумовлюють відмінності у читацькій, математичній і природничій грамотності учнів як у межах однієї країні, так і у порівнянні з іншими країнами.

Підлітки отримують анкету, в якій вони надають інформацію про себе, про свої оселі, спосіб життя тощо. Окрім підлітків, анкету отримують директори шкіл. Тексти усіх анкет доступні на веб-сайті програми.

Процедура збору інформації передбачає, що учні та адміністратори шкіл відповідають на запитання анкет про:

‒ учнів, їхні сім’ї, включаючи їхні економічні, соціальні та культурні надбання;

‒ ставлення учнів до навчання, їхні звички в школі та поза нею, атмосферу в сім’ї;

‒ якість матеріальних і нематеріальних ресурсів школи, громадський чи приватний контроль та фінансування школи, особливості відбору персоналу школи, пріоритетні сфери у навчальних програмах, доступність гуртків;

‒ структуру і тип школи, кількість і розмір класів, мікроклімат в школі та класі;

‒ особливості процесу навчання читанню, різні види діяльності в процесі читання в класі, включаючи інтерес учнів, їхню вмотивованість, активність у класі.

Країнам-учасницям пропонується також іще три анкети на вибір:

‒ анкета обізнаності учасників у комп’ютерних технологіях, яка має на меті зібрати інформацію про здатність учасників використовувати комп’ютер, їхнє ставлення до комп’ютерних технологій;

‒ анкета, в якій збирається інформацію про розриви процесу навчання, зміни у системі школи, очікувані результати навчання, заняття із репетиторами поза школою;

‒ анкета для батьків, яка зосереджується на власному досвіді батьків щодо читання, доступності книг вдома, залученості батьків до шкільного життя дитини.

Дані обов’язкових і додаткових анкетувань збираються і аналізуються, що дозволяє розробити індикатори, які описують загальну структуру системи освіти, вплив цих індикаторів на економічну систему країни.

Офіційний сайт програми PISA-2018 в Україні

Нормативні документи

Nakaz_DNiO_142_11.04.2016_PISA

Nakaz_MON_149_PISA

Rozporyadzh_KMU_72-р_PISA
PISA_buklet

Integrovana_model_PISA-2018

Ramk_doc_opytuvalnyk

Приклади завдань

Pryklady_math
Zavd_chytannya_Ozero_Chad
Кiлькiсть переглядiв: 1037