/Files/images/111/77.gif

"Сонце приховано в кожній дитині, і наше завдання –допомогти йому спалахнути."В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ

Виховний процес здійснюється в школі, спираючись на державну політику в галузі освіти, ідейне багатство українського народу, його моральні, нацональні цінності, досягнення вітчизняної і світової педагогіки.

Мета виховної роботи:

  • формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал;
  • розширення кола спілкування дітей через участь у творчих справах та інших формах виховної діяльності школи, району, міста.

Девіз:«Жити, відчувати, любити, звершувати відкриття».

Кредо:«Вести до успіху кожного!»

Місія школи з виховної роботи

Формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Завдання виховної роботи

Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх животворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють розширенню можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.

Основні принципи організації виховної роботи

Максимально можлива свобода учня у виборі форми і міри власної участі у виховній роботі.
Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у виховній роботі.
Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя.
Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховній роботі.
Обов’язковий самоаналіз та самооцінка учнем власних результатів.

/Files/images/111/vihovna_robota.jpg

/Files/images/111/80161968.gif
Запобігання дитячого травматизму
Поради батькам
Поради учням
Правове виховання
Профорієнтація
Кiлькiсть переглядiв: 1139